Möt radions sociala medie-ansvariga

Sophia Westrin, sociala medie-ansvarig

Radiosvallets sociala medie-ansvariga heter Sophia Westrin och går första året på journalistprogrammet. Det är hon som följer alla med kameran och uppdaterar flödena så ni kan hänga med oss.

Vad är den största utmaningen med radion?
Jag tror det är att veta hur och vad jag ska dokumentera för att nå er där ute. Allt är nytt för mig som för alla oss andra här. Jag påverkar vad ni ser av oss här ute i media och det är lite nervöst ibland.